นโยบายการคืนสินค้า/คืนเงิน

  1. การคืนสินค้าจะคืนได้ในกรณีที่สินค้าผิดไปจากรายละเอียดหลักที่แจ้งไว้เช่น แจ้งว่า เครื่องเล่นเทปยังเล่นเทปได้ แต่พอลูกค้ารับไปกลับเล่นเทปไม่ได้โดยเกิดจากตัวสินค้าจริงๆ ส่วนตำหนิภายนอกเล็กน้อยๆนั้น เราไม่สามารถอะธิบายได้หมด เพราะเป็นสินค้ามือสองย่อมมีรอยบ้างเป็นธรรมดา ขอให้ลูกค้าใช้การพิจารณาจากรูปก่อนสั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม
  2. ไม่รับคืนสินค้าที่รับไปแล้วเกิน 7 วันหลังจากรับสินค้า อ้างอิงตามเลขพัสดุ
  3. การคืนเงิน จะเกิดขึ้นเมื่อทางเราได้รับสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจสอบว่าความเสียหายเกิดจากตัวสินค้าเอง
  4. หากไม่เป็นไปตามข้อ 1 ,2 และ 3 ทางเราจะพิจารณาส่งสินค้ากลับคืนให้ลูกค้า