คลิปแจ้งสอนแจ้งชำระเงินผ่านมือถือ (หากท่านใช้ในคอมพิวเตอร์ก็ทำแบบเดียวกัน ต่างกันแค่เมนูแจ้งชำระเงินของ คอมพิวเตอร์จะอยู่ด้านบน )