เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันเพื่อแจ้งยอดสั่งซื้อหมายเลขสั่งซื้อ(Order ID)และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และหลังจากลูกค้าชำระเงินและแจ้งชำระเงินแล้ว เราจะจัดส่งสินค้า และลูกค้าจะได้รับข้อมูลติดตามการสั่งซื้อทางอีเมล์ ลูกค้าสามารถเลือกเลือกวิธีการจัดส่งที่ต้องการได้ในหน้าข้อมูลการสั่งซื้อระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

เวลาในการดำเนินการ: เวลาที่ใช้ในการเตรียมสินค้าของคุณเพื่อจัดส่งจากคลังสินค้าของเรา ซึ่งรวมถึงการเตรียมสินค้า การตรวจสอบคุณภาพ และการบรรจุเพื่อจัดส่ง ปกติจะใช้เวลา 1 วัน

เวลาในการจัดส่ง: เวลาที่สินค้าของคุณจะเคลื่อนตัวจากคลังสินค้าของเราไปยังปลายทางของคุณ

ขอให้สนุกกับการช๊อปปิ้ง!