องค์พ่อจตุความ(ของเก่า) รุ่น จักรพรรดิ์เขาอ้อของแท้  วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง

แม้กระแสจตุคาม รามเทพ จะเงียบหายไป เพราะมีของปลอมแปลงเยอะ แต่บารมีองค์พ่อ จตุคามมิเคยได้เลือนหายไปไม่ เมื่อได้ของแท้จากผมไปแล้วโปรดบูชาองค์พ่อด้วยใจศัทธาจริง


รุ่นนี้เป็นของเก่าเก็บของเจ้าของเว็บครับที่ได้รับมาจากมือพระอาจารย์ไพรัตน์   ทำการพุทธาภิเษก โดยอดีตพระอาจารย์ไพรัตน์ รองเจ้าอาวาส วัดเขาอ้อ ที่ผมเรียกว่าอดีตพระอาจารย์ไพรัตน์ เพราะปัจจุบันท่าได้ลาสิกขาบท มาเป็นฆารวาส ด้วยเหตุเพราะเป็นห่วงมารดาที่มีอายุมากขึ้นทุกวัน

ส่วนประวัติสมัยเป็นพระภิกษุ ผมของยกมาให้อ่านดังนี้ครับ

"วัดเขาอ้อ" ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่ง มีชื่อเสียงโด่งดังทางวิทยาคมแห่งเมืองพัทลุงมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะเครื่องรางของขลัง และพระเครื่องที่มีพุทธคุณโดดเด่น ล้วนแต่เป็นที่แสวงหาของชาวพุทธทั่วไปทั้งในภาคใต้และทั่วประเทศ


วิชาความรู้ทางด้านวิทยาคมของสำนักเขาอ้อ มีพระภิกษุและฆราวาส ได้เล่าเรียนศึกษาสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน จนเป็นตำนานสืบสายพุทธาคมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพระภิกษุอีกหลายรูปที่ได้ศึกษาสืบทอดวิชาสายเขาอ้อ จนเป็นที่ยอมรับศรัทธาจากประชาชนทั่วไป 


"พระอาจารย์ไพรัตน์ อัตถกาโร" ประธานโครงการแสงเทียนแห่งความฝัน วัดเขาอ้อ เป็นพระเกจิอาจารย์ดังอีกท่านหนึ่งที่ได้รับการสืบทอดและเล่าเรียนวิชาสาย เขาอ้อ จากหลวงพ่อกลั่น อัคคธัมโม หรือพระครูอดุลธรรมกิตติ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อชื่อดังนั่นเอง 


พระอาจารย์ไพรัตน์ อายุ 37 ปี พรรษา 15 มีนามเดิมว่า ไพรัตน์ รัตนพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2515 ณ บ้านนาป่า หมู่ที่ 4 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช


ในช่วงวัยเยาว์ ได้ศึกษาเล่าเรียนชั้นประถม ชั้นมัธยมต้นตามลำดับ ที่โรงเรียนใกล้บ้าน อ.ทุ่งสง ก่อนย้ายได้ไปเรียนต่อจบชั้น ปวช.3 แผนกช่างยนต์ ที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่ จากนั้นได้เข้าทำงานบริษัทระยะหนึ่ง 


กระทั่งอายุ 22 ปี ได้ลาออกจากการทำงาน เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 ที่วัดคงคาเจริญ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีพระครูโสภณจริยาภิวัฒน์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการสมศักดิ์ อลิโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระรื่น เขมจารี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


หลังอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ท่านได้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาธรรมและพระปริยัติธรรมอย่างจริงจัง สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก เมื่อปี 2542 ตามลำดับ และได้ศึกษาต่อจบระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาศาสนา เมื่อปี 2548


ครั้นได้ย้ายมาอยู่จำพรรษาที่ วัดเขาอ้อ พระอาจารย์ไพรัตน์ ได้ทำหน้าที่ของพระอย่างดีที่สุด ทั้งในวัดและนอกวัด และยังได้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อกลั่นเจ้าอาวาสซึ่งในขณะนั้นได้ชราภาพมาก 


ท่านได้ทำหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์อบรมพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ภายในวัดมาโดยตลอด และยังได้รับให้เป็นวิทยากรอบรมศีลธรรม จริยธรรม ตามโรงเรียนต่างๆ ใน จ.พัทลุง เช่นโรงเรียนอุดม วิทยายน โรงเรียนวัดดอนศาลา โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา และโรงเรียนวัดเขาอ้อ ฯลฯ 


นอกจากนี้ ท่านยังเป็นประธานโครงการแสงเทียนแห่งความฝัน วัดเขาอ้อ ที่ได้จัดหาทุนมอบให้กับนักเรียน ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ และจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ มอบให้แก่โรงเรียนที่ยังขาดแคลน เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ และยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี 


ขณะเดียวกัน ยังได้บริจาคทุน สร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา โรงเรียนวัดเขาอ้อ จำนวน 2.5 ล้านบาท และได้สร้างกำแพงโรงเรียนวัดเขาอ้ออีกด้วย


ด้านวิทยาคมสายเขาอ้อ พระอาจารย์ไพรัตน์ ถือเป็นพระเกจิอาจารย์วัดเขาอ้อที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชน เนื่องจากได้ศึกษาเล่าเรียนตำรับตำราพระคัมภีร์ต่างๆ ของสำนักเขาอ้อ จากหลวงพ่อกลั่น อัคคธัมโม และตาหลวงพร้อม พระเกจิอาจารย์ดังวัดเขาอ้อ ประกอบกับความสามารถที่อ่านภาษาบาลีได้อย่างคล่องแคล่ว ทำให้สามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้เร็ว


สำหรับวัตถุมงคล พระอาจารย์ไพรัตน์เคยเข้าร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลร่วมกับหลวงพ่อกลั่น อัคคธัมโม หลายครั้งหลายรุ่นด้วยกัน เช่น รุ่นพุทธาคมเขาอ้อ พระพุทธาคมนอโม รุ่นฉลองอายุวัฒน 90 ปี หลวงพ่อกลั่น พระสุริยันจันทรา พระพุทธาคม ยอดขุนพลนอโม และล่าสุดได้สร้างวัตถุมงคล รุ่นราชาโชค เสาร์ 5 ปี 2552 สร้างจำนวน 399 ชุด แต่ละชุด มีจำนวน 3 องค์ คือ บรมครูทองเฒ่า ฤๅษีบรมครู และ ปิดตานาคราช ลักษณะแบบลอยองค์ เนื้อทองสำริด เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างกำแพงโรงเรียนวัดเขาอ้อ 

พระอาจารย์ไพรัตน์ จึงเป็นเพชรเม็ดงามของชาวเมืองพัทลุงอย่างแท้จริง

ที่มา...หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6


ปล. องค์พ่อจตุความ(ของเก่า) รุ่น จักรพรรดิ์เขาอ้อ ก็เป็นหนึ่งในโครงการแสงเทียนแห่งความฝัน เพื่อสร้างอาคารเรียนสองชั้น ของโรงเรียนวัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง  

เขียนรีวิว

กรุณา ล็อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อรีวิว

องค์พ่อจตุความ(ของเก่า) รุ่น จักรพรรดิ์เขาอ้อของแท้ เนื้อว่านแดง วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง

  • รหัสสินค้า: BL-17
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • ฿450บาท


สินค้าที่คล้ายกัน

องค์พ่อจตุความ(ของเก่า) รุ่น จักรพรรดิ์เขาอ้อของแท้ เนื้อว่านดำ  วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง

องค์พ่อจตุความ(ของเก่า) รุ่น จักรพรรดิ์เขาอ้อของแท้ เนื้อว่านดำ วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง

องค์พ่อจตุความ(ของเก่า) รุ่น จักรพรรดิ์เขาอ้อของแท้  วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุงแม้กระแสจตุคาม ราม..

฿450บาท

องค์พ่อจตุความ(ของเก่า) รุ่น จักรพรรดิ์เขาอ้อของแท้ เนื้อว่านขาว วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง

องค์พ่อจตุความ(ของเก่า) รุ่น จักรพรรดิ์เขาอ้อของแท้ เนื้อว่านขาว วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง

องค์พ่อจตุความ(ของเก่า) รุ่น จักรพรรดิ์เขาอ้อของแท้  วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุงแม้กระแสจตุคาม ราม..

฿450บาท

ป้ายกำกับ: จตุคาม